در این پست با اثر آمینو اسیدها روی گیاهان همراه شما کاربران عزیز هستیم. کشاورزی یک کسب و کار فشرده است که بسته به کیفیت و عملکرد منجر به سودآوری بهتر نیز می‌شود که هر کشاورزی آرزوی رسیدن به این هدف را دارد.  با این حال برای رسیدن به این هدف ، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از کود و آفت‌کش‌ها کفایت نمی‌کند. اکنون زمان آن است که به جنبه‌های بیوشیمیایی و بیوانرژیکی آنها بپردازدیم تا به اهداف کشاورزان که کیفیت و عملکرد بالاست برسیم.

اثر کودهای آمینو اسید روی گیاهان

هر گیاهی مانند سایر موجودات زنده برای رشد به اجزاء ویژه‌ای از جمله خاک ، نور ، آب و هوا نیاز دارد. جزء اصلی سلول‌های زنده پروتئین‌ها هستند که  خود از آمینواسیدها شکل گرفته‌اند. گیاهان ترکیبات اولیه کربن و اکسیژن  موجود در هوا و آب موجود در خاک را از طریق فرایند فتوسنتز به کربوهیدرات تبدیل کرده و  ترکیب کربوهیدارت حاصل با نیتروژن دریافتی از خاک توسط مسیرهای متابولیکی ثانویه منجر به سنتز آمینواسیدها می‌شود. آمینواسیدها در مقادیر ویژه باعث افزایش کیفیت و تولید محصولات می‌شود.

کاربرد اسید آمینه‌ها بصورت برگ‌پاشی براساس نیاز خود گیاه به آن در مراحل بحرانی رشد شکل می‌گیرد. آمینواسیدها به عنوان مواد اولیه در فرایند سنتز پروتئین‌ها محسوب می‌شوند. حدود 20 نوع امینو اسید در فرایند هر عملکرد دخیل است. مطالعات نشان داده که امینواسیدها می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر فعالیت‌های فیزیولوژیگی گیاه اثر بگذارند. آمینواسیدها می‌توانند از طریق خاک نیز جذب گیاه شوند. از این طریق با بهبود فلور میکروبی خاک باعث تسهیل جذب مواد غذایی به داخل گیاه می‌شود. تغذیه برگی گیاهان با کود آمینو اسید مایع می‌تواند به سنتز پروتئین‌ها کمک شایانی کند.

نقش آمینو اسیدها در گیاهان

در این بحث به بررسی برخی اثرات آمینو اسیدها و کودهای حاوی آنها روی گیاهان می‌پردازیم.

سنتز پروتئین‌ها

پروتئین‌ها در داخل گیاهان نقش ساختاری ، متابولیکی ( آنزیمی ) ، انتقالی و عملکردی آمینواسیدها را دارند. تنها نوع L آمینواسیدها توسط گیاهان آسیمیله می‌شوند. نوع D آمینواسیدها در سنتز پروتئین‌ها نقشی ندارند.

آمینو اسیدها و مقاومت به تنش

انواع تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده باعث کاهش کمیت و کیفت تولید در کشاورزی می‌شوند. کاربرد آمینواسیدها قبل ، در حین و یا بعد از شرایط تنش باعث تامین آمینواسیدهای مورد نیازی می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مقاومت گیاه به تنش نقش دارند. بنابراین این کار یک اثر پیشگیرانه و یا بازیابی را خواهد داشت.

نقش آمینو اسیدها در فتوسنتز

گیاهان با فتوسنتز خود موجب تولید کربوهیدارت می‌شوند که کاهش فتوسنتز منجر به رشد کم و در مواقعی منجر به مرگ سلول و گیاه خواهد شد در این فرایند فتوسنتز کلروفیل یک مولکول ضروری است که مسئول جذب انرژی نورانی خورشید است. اسید امینه‌های گلایسین و گلوتامیک اسید متابولیت‌های بنیادی در فرایند شکل‌گیری بافت گیاهی و سنتر کلروفیل هستند.

اثر آمینو اسیدها روی سنتز کلروفیل

موارد یاد شده اهمیت و نقش آمینواسیدها در فرایند فتوسنتز را می‌رساند.

نقش در باز و بسته شدن روزنه‌های برگی

از دیگر اثر آمینو اسیدها روی گیاهان تنظیم باز و بسته شدن روزنه‌ها را می‌توان ذکر کرد. روزنه‌ها ساختارهای سلولی هستند که باعث کنترل تعادل هیدرولیکی ، کنترل جذب عناصر غذایی و جذب گازها در گیاهان می‌شوند. باز شدن روزنه‌ها توسط برخی فاکتورهای خارجی مانند نور ، رطوبت ، دما و غلظت نمک و برخی فاکتورهای داخلی مانند غلظت آمینو اسیدها و آبسیزیک اسید کنترل می‌شود. نور کم ، رطوبت پایین ، دمای بالا و غلظت زیاد نمک باعث بسته شدن روزنه‌ها می‌شود. زمانی که روزنه‌ها بسته باشند فتوسنتز و تعرق کاهش پیدا می‌کند که منجر به کاهش جذب عناصر غذایی می‌شود. همچنین در این شرایط تنفس گیاهی زیاد می‌شود که منجر به کاهش تجزیه کربوهیدرات‌ها می‌شود. تحت شرایط یاد شده تعادل متابولیکی منفی است به این صورت که سطح کاتابولیسم بالاتر از متابولیسم قرار دارد که توقف رشد گیاه را در پی خواهد داشت. آمینو اسید L-گلوتامیک اسید به عنوان یک عامل اسمزی سیتوپلاسمی در سلول‌های نگهبان روزنه عمل می‌کند به این ترتیب کمک شایانی به باز شدن روزنه‌ها خواهد کرد.

اثر کلات کنندگی آمینو اسیدها

آمینو اسیدها روی عناصر غذایی کم مصرف اثر کلات کنندگی دارند. هنگامی که در کنار این عناصر غذایی آمینواسیدها را هم مصرف کنیم جذب و انتقال این عناصر به مراتب بهبود خواهد یافت. این اثر به خاطر عمل کلات کنندگی و اثر آمینواسیدها در پایداری غشا اتقاق می‌افتد. گلایسین و گلوتامیک اسید به عنوان عوامل کلات کننده خیلی موثر شناخته شده‌اند.

آمینو اسیدها و فیتوهورمون‌ها

آمینواسیدها پیش‌ساز و فعال کننده بسیاری از فیتوهورمون‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد هستند. به عنوان مثال متیونین پیش‌ساز اتیلن و برخی فاکتورهای رشد مانند اسپرمین و اسپرمیدین است. تریپتوفان پیش‌ساز هورمون اکسین است. آرژنین باعث القاء سنتز هورمون‌های گل روی و میوه‌دهی می‌شود.

گرده‌افشانی و تشکیل میوه

گرده افشانی با انتقال گرده به مادگی صورت می‌گیرد که باعث شکل‌گیری میوه می‌شود. L-پرولین به باروری گرده کمک شایانی می‌کند. لیزین ، متیونین و گلوتامیک جزو اسید آمینه‌های ضروری در فرایند گرده‌افشانی هستند. این اسید آمینه‌ها باعث افزایش رشد گرده و طول لوله گرده افشانی می‌شوند.

آمینو اسیدها و تنظیم تعادل فلور میکروبی خاک

تعادل فلور میکروبی خاک در کشاورزی یکی از مباحث پایه برای معدنی شدن مواد آلی و شکل گیری ساختار مناسب و باوری خاک اطراف ریشه است. متیونین عامل رشد اولیه است که باعث تثبیت دیواره سلولی میکروارگانیسم‌های خاک می‌شود.

امیدوارم مقاله آموزشی اثر آمینو اسیدها روی گیاهان مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. در صورتی که در مورد این موضوع سوال یا نظری دارید از بخش نظرات همین صفحه مطرح کنید.